Navnetilførsler, oppussing og oppretting av gravstein

Vi tilpasser etter behov

Hvis man har en gravstein fra før og trenger ytterligere skrift på steinen, ordner vi dette uansett hvilken skrift som er på steinen fra før. I noen tilfeller er det ikke mer plass på steinen, vi vil da ha forslag til løsninger som utsliping og nytt oppsett, bruk av plaketter eller rett og slett å måtte skifte ut gravsteinen.

Det er ikke uvanlig at setninger i bakken og år med teleløsning medvirker til at gravsteinen siger skjevt. Spesielt på vårparten har vi mange oppdrag med å rette opp skjeve gravsteiner.
I noen tilfeller må sokkel skiftes og det må boltes opp på nytt. Dette for å tilfredsstille forskrifter på området, og at steinen ikke utgjør en fare for dem som ferdes på gravplassene.

Gravsteiner vil bli preget av tidens tann og krever ekstra vedlikehold for å være velstelt. Mange av våre oppdrag er å sette i stand gamle gravsteiner, gjerne hele familiegravsteder med gjerde og mange plaketter.
Ta kontakt med oss, vi har referanser på slikt arbeide – og har svært gode resultater å vise til.
De fleste steiner kan bringes tilbake i god, lesbar stand med våre teknikker.
Under er før- og etterbilder på en eldre gravstein som har gjennomgått rehabelitering av oss.

Et av de mest vanlige oppdragene vi har er å friske opp dårlig lesbar skrift. Dette skjer ofte ute på kirkegården i den varme årstiden, eller inne på vårt verksted resten av året.
Ved navnetilføyelser anbefaler vi å friske opp maling på tidligere navn samtidig, slik at steinen fremstår med like fin skrift for alle.

Vi renser/pusser opp gamle ornamenter, eller påfører nye. Disse fins innhugget eller i bronse/aluminium.

Det er ikke uvanlig at setninger i bakken og år med teleløsning medvirker til at gravsteinen siger skjevt. Spesielt på vårparten har vi mange oppdrag med å rette opp skjeve gravsteiner.
I noen tilfeller må sokkel skiftes og det må boltes opp på nytt. Dette for å tilfredsstille forskrifter på området, og at steinen ikke utgjør en fare for dem som ferdes på gravplassene.
Kanskje har du fått pålegg fra Gravplassmyndighetene om å rette opp/ sikre gravminnet. Ta kontakt med oss, så ordner vi det!

Ønsker du en uforpliktende samtale?

Vi ønsker gjerne å høre hva du trenger hjelp med. Helt uforpliktende!

Send forespørsel